Přihláška

Rozpis jazykových kurzů pro zaměstnance v roce 2019


Jazykové kurzy budou probíhat od 1. října do 13. prosince 2019
Termín přihlášek do 16. září 2019
 
 
 
 
 V případě nedostatečného zájmu o některou ze skupin, nebude skupina otevřena.
 


V případě dotazů se prosím obracejte na Danu Molákovou .