Termín pro podání přihlášky již vypršel.

Oslavy 100. výročí Rudolfa Firkušného 2012


PŘIHLÁŠKA

  • Termín pro podání přihlášky již vypršel.
Odesláním přihlášky Vás zařazujeme do registrační databáze. Pro úspěšné dokončení registrace je třeba poukázat určenou finanční částku na vrub níže uvedeného účtu spolu s variabilním symbolem. V rámci bankovní transakce vyplňte do pole Zpráva pro příjemce Vaše jméno a příjmení, tento krok nám umožní Vaši platbu lépe identifikovat. Prosíme Vás o provedení této platby co nejdříve po odeslání elektronické přihlášky, nejpozději však ke dni 10. 4. 2012.

Po provedení platby je nutné zaslat na e-mailovou adresu pavel.lojda@hf.jamu.cz v příloze naskenované potvrzení o provedení bankovní transakce (foto ve formátu JPEG či podobném), nebo elektronický výpis z internetového bankovnictví (formát PDF či podobný). Tímto krokem bude Vaše registrace úspěšně dokončena.


Bankovní spojení: KB Brno – město, nám. Svobody 21
Č. účtu: 27-0493900217/0100, Variabilní symbol: 1960112051
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

IBAN: CZ 7701 0000 0027 0493 9002 17
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Registrační poplatek:
Aktivní účast - 500,- Kč
Pasivní účast - 250,- Kč

Registrační poplatek je nevratný.

Kapacita aktivních účastníků: 30 osob
Po dosažení kapacitního počtu bude funkce on-line přihlášky nedostupná.
Počet pasivních účastníků není omezen.

Kontakt
Matěj Plíhal
Produkční
tel.: +420 736 273 766
e-mail: matej.plihal@hf.jamu.cz
web: http://www.firkusny.cz
© 2012 Hudební fakulta JAMU v Brně