Termín pro podání přihlášky již vypršel.

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2019


PŘIHLÁŠKA - pro obor FLÉTNA

  • Termín pro podání přihlášky již vypršel.
Elektronická přihláška musí být vytisknuta, podepsána a doručena poštovní službou spolu s kopií potvrzení o zaplacení správního poplatku na projektové oddělení Hudební fakulty JAMU v Brně (rozhoduje datum podání dopisu uvedené na poštovním razítku). Pouze elektronicky vyplněná přihláška je neplatná a nemůže být zaevidována, pokud není odeslána se všemi předepsanými přílohami v relevantní podobě.

Korespondenční adresa:
HF JAMU – MSLJ
Komenského nám. 6, 662 15 Brno
e-mail: polaskova@jamu.cz
web: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka/

Bankovní spojení:
Název banky: Komerční banka a.s., nám. Svobody 92/21, 602 00 Brno
Číslo účtu: 27-0493900217/0100; variabilní symbol: 1170013
Název příjemce: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno
Text: MSLJ – jméno soutěžícího (doplňte – povinný údaj)

Správní poplatek: 2 500 Kč/osoba
Správní poplatek je nevratný.

Po obdržení přihlášky budou účastníci informováni o jejím přijetí nejpozději do 30 dnů po termínu uzávěrky.
Prosíme o respektování této lhůty!